Israël gebruikt Nederlandse honden tegen Palestijnse jeugd

Door Adri Nieuwhof, 9-12-2015

In deze video is te zien hoe Israëlische troepen in maart 2012 een hond gebruiken die de 20-jarige Ahmad Shteiwi aanvalt en verwondt. Dit gebeurde tijdens een protest tegen de bezetting in Kufr Qaddoum, een dorp bij Nablus op de Westelijke Jordaanoever.

Het komt vaker voor dat Israëlische troepen honden loslaten op ongewapende Palestijnse burgers, ook op kinderen.

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq en Nederlandse parlementariërs hebben Nederland opgeroepen de export van politie- en legerhonden naar Israël onmiddellijk te stoppen.

Deze honden “worden door Israëlische bezettingstroepen met opzet gebruikt om Palestijnse burgers te terroriseren en te verwonden, vooral bij protestacties en nachtelijke huiszoekingen,” schreef de directeur van Al-Haq aan de ministers Bert Koenders en Lilianne Ploumen in november van dit jaar.

Kinderen als doelwit

De beelden van de aanval op Shteiwi in 2012 brachten Israël in verlegenheid. Het leger kondigde aan dat de honden tijdelijk niet meer zouden worden ingezet bij demonstraties. Maar er kwam geen einde aan deze praktijk. In maart van dit jaar dook een video op waarin Israëlische soldaten eind 2014 de honden opzetten tegen een Palestijns kind.

Military Court Watch, een organisatie die volgt hoe kinderen in Israëlische militaire detentie worden behandeld, vond meer bewijs: In augustus 2015 bedreigde een Israëlische ondervrager een 15-jarige Palestijnse jongen en zei dat hij honden in de kamer zou los laten en de jongen geen eten zou geven als hij niet zou bekennen dat hij met stenen had gegooid.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem heeft in 2011 en 2012 minstens acht gebeurtenissen gedocumenteerd waarin Israëlische legerhonden zijn gebruikt om Palestijnse burgers aan te vallen en te verwonden.

Getraind om te terroriseren

In oktober 2015 zegt Tonny Boeijen, eigenaar van Four Winds K9, tegen NRC dat 90 procent van de politiehonden die Israël inzet door zijn bedrijf in Geffen is getraind. Boeijen vertelt dat hij twintig jaar lang jaarlijks tientallen honden aan Israël heeft geleverd. Nog eens 15-30 honden worden jaarlijks aan Israël geleverd door Engelbert Uphues, een hondentrainer in het Duitse Ramsdorf, zo meldt NRC.

Voor de export van zogeheten “strategische goederen” is een exportvergunning nodig van de Nederlandse overheid. Deze vergunning wordt geweigerd als er een relatie kan worden vastgesteld tussen de export en schendingen van mensenrechten.
Nederland beschouwt Israël als een gevoelig exportland, evenals Iran, Eritrea, Zuid-Soedan en andere landen die worden beschuldigd van schendingen van mensenrechten of het internationaal recht.

Nederlandse douane heeft al eerder export van strategische goederen naar Israël tegenhouden waaronder pistolen, camouflageverf en infrarood camera’s. Leger- en politiehonden worden niet als strategische goederen geclassificeerd. De Nederlandse politie en het Ministerie van Defensie beschouwen honden echter wel als een “geweldsmiddel” net als pepper spray and pistolen.

“De honden worden door Israël absoluut als wapen tegen Palestijnen gebruikt en de uitvoer moet worden verboden,” zegt mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld tegen NRC. D66 Kamerlid Wassila Hachchi vindt: “Het is common sense dat diensthonden daaronder vallen. Ik wil weten hoe de minister deze export gaat voorkomen.”

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel heeft het parlement in oktober toegezegd dat ook zij bereid is om de export van legerhonden naar Israël te beëindigen, ook al vallen de honden niet onder de Europese regels voor strategische goederen.

Ploumen beloofde om naar een nationaal mechanisme te zoeken om de export te reguleren. Zij zal ook een gezamenlijke aanpak aankaarten bij Europese partners. Gegeven de voortdurende betrokkenheid van Europese overheden bij Israëls mensenrechtenschendingen is er waarschijnlijk druk nodig om deze woorden in daden om te zetten.

Risico op juridische stappen

Israëls inzet van honden bij het intimideren en terroriseren van burgers is volgens de Vierde Conventie van Genève verboden. Deze conventie is van toepassing op Israëls bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, schreef Al-Haq aan de Nederlandse regering. Het gebruik van politiehonden bij marteling is zelfs aan te merken als een oorlogsmisdaad onder het Statuut van Rome van het Internationaal Gerechtshof, voegde Al-Haq daaraan toe.

Personen die bij bedrijven zoals Four Winds K9 hiervoor verantwoordelijk zijn, maar ook bij de Nederlandse douane of andere overheidsinstellingen, kunnen daarom ter verantwoording worden geroepen voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden, waarschuwt Al-Haq.

Liesbeth Zegveld meldt dat ze onderzoekt of zij in opdracht van Palestijnse slachtoffers Four Winds K9 en de Nederlandse Staat kan aanklagen.

Ali Abunimah droeg bij aan dit artikel. Dit artikel is eerder gepubliceerd op de nieuws website The Electronic Intifada

Steun ons

Giften worden besteed aan het werk van DCIP en steun voor kinderrechten door juridische dienstverlening, door mensenrechtenrapportages en door het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes om kinderen in Palestina een stem te geven.

Steun ons