Photo: AFP / Abbas Momani

OCHA Demolition May 20166

Je kunt je niet voorstellen dat, als je broer is opgepakt en doodgeschoten, ze ook komen om jouw huis te vernielen. Maar dat gebeurt wel in Palestina. Nadat het huis van Mohammed en zijn familie was gesloopt was Mohammed jarenlang niet meer hetzelfde kind: “Als hij een vreemde zag, een bezoeker, rende hij weg en verstopte zichzelf, omdat hij dacht dat deze persoon zijn huis kwam vernielen.”

Volgens OCHA heeft Israël dit jaar 21 Palestijnse huizen gesloopt uit wraak, waardoor 35 kinderen en hun families dakloos werden. Het vernielen is bedoeld als straf voor de familie, maar wordt ook ingezet als middel om ruimte te creëren voor de uitbreiding van de nederzettingen, zo getuigt Rajeh H. die land kocht en een vergunning kreeg om aan de rand van Jeruzalem een huis te bouwen. Een jaar later kreeg Rajeh H. een brief dat zijn vergunning was ingetrokken, omdat men het gebied wilde herindelen. Maar dat gebeurde niet en toch werd dit jaar op 1 mei zijn huis vernield, omdat, naar men zegt, er een weg zal komen die de illegale nederzettingen Ramot en Pisgat Ze’ev met elkaar zal verbinden.

In Februari schreef de Speciale VN Coördinator, Nickolay Mladenov, aan de Veiligheidsraad dat Israël in 2016 gemiddeld 29 Palestijnse gebouwen per week heeft gesloopt. Het Israëlische Comite Tegen Huisvernielingen meldt dat sinds de aanvang van de bezetting in 1967, Israël meer dan 48,000 gebouwen heeft gesloopt, waarvan de helft Palestijnse woonhuizen waren.

DCIP heeft een aantal verhalen van de getroffen families op haar website vastgelegd.

Voor meer informatie zie: http://www.dci-palestine.org/_killing_our_memories_who_do_home_demolitions_really_punish

Steun ons

Giften worden besteed aan het werk van DCIP en steun voor kinderrechten door juridische dienstverlening, door mensenrechtenrapportages en door het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes om kinderen in Palestina een stem te geven.

Steun ons