Postadres
Kinderrechtenhuis
Defence for Children International Nederland
Hooglandse Kerkgracht 17 G
2312 HS, Leiden

Telefoon +31 (0)71 516 0980

Bezoekadres
Instituut voor Sociale Studies
Kortenaerkade 12, Den Haag

KvK 6266 8943

Bankrekeningnummer
Triodos Bank
NL 15 TRIO 0390 9447 85

Stuur ons een bericht